Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål

ThermaCare®  er særligt velegnet til muskel- og ledsmerter forbundet med overanstrengelse, belastninger og forstuvninger, spændinger og artrose (slidgigt). ThermaCare®  er velegnet til dem, der lider af akutte, kroniske og lejlighedsvise smerter.

ThermaCare® må ikke bruges på ødelagt eller beskadiget hud, på områder med hudafskrabninger eller hævelser, som er opstået i løbet af de sidste 48 timer eller på områder af kroppen, hvor du ikke kan føle varme. ThermaCare® må ikke anvendes, hvis indholdet i varmecellerne er utæt og/eller hvis omslaget eller pakningen er beskadiget. Børn under 12 år bør ikke bruge ThermaCare® .

Rådfør dig med autoriseret sundhedspersonale før brug, hvis du har diabetes, dårlig blodcirkulation, hjertesygdom, leddegigt eller er gravid.

ThermaCare® kan efter aftale med autoriseret sundhedspersonale også anvendes, hvis man er gravid.

Der er ingen data tilgængelige som viser, at ThermaCare® forårsager problemer ved brug under amning. ThermaCare® må ikke komme i kontakt med spædbørns hud, fordi deres hud er meget følsom. Rådfør dig med autoriseret sundhedspersonale før brug, hvis du er bekymret for brug af ThermaCare® under amning.

Risikoen for forbrændingsskade stiger med alderen. Derfor bør ThermaCare® til lænderyg anvendes over et tyndt lag tøj og ikke mens du sover. Huden hvor produktet sidder, skal kontrolleres hyppigt. Hvis der opleves irritation eller tegn på forbrænding, skal produktet fjernes omgående.

Med alderen kan fysiske oplevelser reduceres eller ændres. Disse ændringer kan opstå, fordi blodstrømmen til nerveender, rygmarven eller hjernen er reduceret. Rygmarven overfører nervesignaler og hjernen fortolker disse signaler. Derfor øges risikoen for varmerelaterede skader med alderen. Nogle mennesker risikerer langvarig rødme af huden eller forbrændingsskader.

Brugere mellem 12 og 18 år og brugere, der ikke er i stand til at følge brugsanvisningen eller selv fjerne produktet, skal overvåges af en voksen.

Stands brugen af produktet og søg læge, hvis du oplever ubehag, svi, hævelse, udslæt eller andre forandringer af huden, hvor produktet er blevet/bliver anvendt. Det samme gælder, hvis dine smerter efter syv dage bliver værre eller er uændret.

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at anvende ThermaCare® i otte timer, i to til tre dage i træk. ThermaCare® kan anvendes på samme smerteområde i maksimalt otte timer i løbet af et døgn. Stands brugen og kontakt en læge, hvis dine smerter efter syv dage bliver værre eller er uændret.

Hvis du er yngre end 55 år, kan du anvende ThermaCare® om natten eller når du sover. Vi anbefaler dog, at du først anvender ThermaCare® i dagtimerne for lære produktet at kende, før du anvender det, når du sover. Kliniske studier har vist, at anvendelse af ThermaCare® til lænderyggen om natten når du sover kan føre til mærkbart mindre smerte og langt mere fleksibilitet.

Risikoen for forbrændingsskade stiger i takt med alderen. Derfor bør ThermaCare® ikke anvendes, når du sover, hvis du er 55 år eller ældre.

På grund af den anvendte teknologi, kan hvert ThermaCare®-produkt kun anvendes én gang. Produktet leveres i en lufttæt pose. Når posen åbnes, kommer produktet i kontakt med luften og varmecellerne aktiveres. Produktet kan ikke genaktiveres og det skal kasseres som restaffald efter brug.

ThermaCare®-produkterne må under ingen omstændigheder opvarmes i mikrobølgeovn eller ovn. Ellers kan varmepuden gå i brand.

Efter ca. 30 minutters opvarmning holder ThermaCare® den terapeutiske temperatur på ca. 40 °C i otte timer. Denne temperatur er kun lidt over den normale kropstemperatur på 37 °C. Hvis den dybe følelse af varme formindskes, er det fordi kroppen vænner sig til produktet. Det skyldes ikke at produktet er holdt op med at virke. Anvend ThermaCare® i otte timer for at opnå det bedste resultat.

ThermaCare® er lavet af et blødt, allergivenligt materiale, som er behageligt at have på kroppen. Produktet har en række varmeceller, som indeholder en blanding af jern, aktiveret kulstof, salt og vand. Produktet er beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes som husholdningsaffald.

ThermaCare® leveres i en lufttæt pose. Når posen åbnes, kommer produktet i kontakt med luften og varmecellerne aktiveres. Efter ca. 30 minutters opvarmning opnås den terapeutiske temperatur på ca. 40 °C og holdes konstant i otte timer.

Varmen trænger dybt ned i vævet og løser op for spændinger. Varmereceptorer i huden bliver stimuleret og reducerer smertesignalerne til hjernen. Effekten varer i otte timer, mens produktet anvendes, og det har en udvidet effekt på yderligere otte timer efter at produktet er fjernet.

ThermaCare® indeholder ikke medikamenter og kan kombineres med lægemidler. ThermaCare® kan anvendes samtidig med smertestillende tabletter, gel eller andre smertestillende salver forudsat at gelen ikke påføres samme smerteområde.

ThermaCare® er medicinsk udstyr og indeholder ikke lægemidler.

Producent af ThermaCare®-produkter er det italienske familieforetagende Angelini Inc., som i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland og Island er repræsenteret af Navamedic ASA.

Produktet kan forårsage forbrændinger. Fjern straks produktet, hvis du mærker irritation eller forbrændinger.
Hver varmecelle indeholder jern (~2 gram):
– Søg straks læge ved indtagelse;
– Hvis det kommer i kontakt med hud eller øjne, skal du fjerne indpakningen, skylle det berørte område med vand og straks søge læge;
– Hvis omslaget er beskadiget eller går i stykker under brug, skal du fjerne produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

Stram ikke omslaget for meget og sørg for, at varmecellerne ikke overlapper hinanden. Læg ikke ekstra pres på produktet ved at læne dig op ad hårde overflader eller bære stramt tøj, eller bælte. Hvis produktet føles for varmt, skal du fjerne omslaget eller bruge det med et tyndt lag tøj under i stedet for direkte på huden. For at undgå en øget risiko for forbrændinger skal du fjerne produktet, før du gennemgår MR-scanning. Hold varmeomslaget tørt og læs brugsanvisningen før brug.